در محله سعدی پارک جنگلی به مساحت ۱۰ هکتار وجود دارد که از آنجا منظره زیبای شیراز دیده می‌شود. این پارک که به همت شهرداری ساخته شده جلوه زیبایی به سعدیه داده است. آبشار زیبا، کاشت درخت و گل و جاده‌سازی با پلکان‌ها نمای بسیار زیبایی دارد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. در ابتدای ورود به پارک قلعه بندر از جبهه جنوبی یک تاب و سرسره سنگی وجود دارد که گفته می‌شود برای بازی بچه‌های لطفعلی‌خان زند بوده است.